Sanace zdiva

Provádíme spolehlivý způsob odstranění problému vlhkého zdiva - tlakovou injektáž zdiva pomocí silikonových mikroemulzí.

Prvním krokem při zjištění příčiny poškození zdiva je stavební průzkum - odebrání vzorků zdiva a omítek. Je-li stavebním průzkumem potvrzena příčina vlhkosti zdiva, je nutné vytvořit účinnou bariéru bránící pronikání vlhkosti.

Při injektáži silikonovou mikroemulzí se dosáhne vodoodpudivosti zdiva. Po provedení vrtů, se do zdiva (vrtů) napustí injektážní kapalina, která vytvoří bariéru proti vzlínající vodě. Po ukončení reakce je účinná složka chemicky stabilní a nezávislá na kolísání vlhkosti podzákladí. Silikonové mikroemulze je možné použít pro zdivo kamenné, cihelné i smíšené.

Výhody:

  • velmi malé částice
  • vynikající penetrovaní
  • vysoká účinnost i ve vlhkém zdivu
  • ředí se vodou bezprostředně před použitím
  • neobsahuje rozpouštědla

Ukázky z galerie